STRAŻNICY UŚMIECHU
Biblioteka szkolna od października 2010 r. realizuje program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”. Jest to program, którego celem jest wspomaganie rozwoju samoświadomości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy o sobie i o innych, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno - emocjonalnych, w tym radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i konfliktami, a także umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i uczęszcza na nie grupa uczniów z klasy III. Dzięki temu, że zajęcia prowadzone są w atmosferze zabawy, nauczyciel stwarza dzieciom możliwość rozwijania osobistej i społecznej świadomości, wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw. Podstawą programu jest posługiwanie się symboliką (rysunek, pantomima, gry, scenki) oraz wymiana zdań i omawianie tematów w grupie, co daje dzieciom możliwość świadomego przeżywania własnych wewnętrznych stanów i pozwala na poszukiwanie rozwiązań problemów. Ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe pomagają dzieciom pozbyć się napięcia i przyczyniają się do stworzenia dobrego nastroju w grupie.
Wygenerowano w sekund: 0.01 174,252 unikalnych wizyt